ANASAYFA


karhaz

I. ULUSLARARASI ASYA-PASİFİK SEMPOZYUMU
 
Siyasi, İktisadi ve Toplumsal Yönleriyle

 GÜNEY ASYA
 
23-24 Ekim 2019
 
Dünyanın ekonomik ağırlık merkezinin Batı’dan Doğu’ya kaydığı günümüz dünyasında gerek demografik gerekse ekonomik potansiyeli Güney Asya bölgesine olan uluslararası ilginin artmasına sebebiyet vermiştir. Bilhassa Çin ve Hindistan’ın bölgedeki yükselişi ve bu doğrultuda bölge ülkeleriyle ve farklı coğrafyalarla geliştirdikleri ilişkiler bu ilgiyi körüklemiştir. Bununla birlikte bölgede farklı etnik ve dini grupların bir arada bulunması, demokratikleşme ve sosyal adalet sorunlarının mevcudiyeti, terörizm başta olmak üzere farklı güvenlik problemleriyle mücadele gereksinimi, kolonyalizm döneminden miras sorunların varlığı siyasi, ekonomik ve toplumsal fay hatları oluşturmaktadır. Söz konusu fay hatları da bölgenin taşıdığı potansiyeli tam anlamıyla ortaya koymasını engellemektedir.

Bu sempozyumun amacı, hem mevcut siyasi, ekonomik ve toplumsal sorunlara çözüm önerilerinin, bölgeye özgü dinamiklerin ve bölgenin taşıdığı potansiyelin tartışılacağı akademik bir zemin oluşturmak hem de Türkiye’de henüz olgunlaşma aşamasında olan Asya-Pasifik çalışmalarına olan ilgiyi artırmaktır. Bu doğrultuda, 23-24 Ekim 2019 tarihlerinde İstanbul Gelişim Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi Kamu Diplomasisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (KADAM) ve Kafkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (KAFKASSAM) işbirliğiyle I. Uluslararası Asya-Pasifik Sempozyumu yapılması kararlaştırılmıştır. İlkini gerçekleştireceğimiz bu sempozyumun bu yılki teması Güney Asya olarak belirlenmiştir. Yurtiçi ve yurtdışından konuya ilgi duyan uzman ve akademisyenlerin katılımları beklenmektedir.


NOT: Sempozyuma katılım ücretsiz olup, konaklama ve ulaşım masrafları katılımcıya aittir.